Có 1 kết quả:

biān jì chéng běn

1/1

Từ điển Trung-Anh

marginal cost