Có 1 kết quả:

biān chuí

1/1

biān chuí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) border area
(2) frontier