Có 4 kết quả:

Âm Pinyin: , , ,
Tổng nét: 6
Bộ: chuò 辵 (+3 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái:
Nét bút: 一ノ丶丶フ丶
Thương Hiệt: YK (卜大)
Unicode: U+8FBE
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Âm đọc khác

Âm Hán Việt: đạt, thế
Âm Nôm: đạt, đặt
Âm Nhật (onyomi): タツ (tatsu), タチ (tachi), テイ (tei), タイ (tai)
Âm Nhật (kunyomi): なめ.らか (name.raka), すべ.る (sube.ru), たっす.る (ta'su.ru)
Âm Quảng Đông: daat6

Tự hình 2

Dị thể 9

1/4

giản thể

Từ điển Trung-Anh

surname Da

Từ ghép 66

Ā bù Dá bǐ 阿布达比Àì dé huá · Dá lā dì 爱德华达拉第Běi Dá kē tā 北达科他Běi Dá kē tā zhōu 北达科他州Dá · Fēn qí 达芬奇Dá bǎn chéng 达坂城Dá bǎn chéng qū 达坂城区Dá dá ní ěr Hǎi xiá 达达尼尔海峡Dá dé lì 达德利Dá ěr fú ěr 达尔福尔Dá ěr fù ěr 达尔富尔Dá ěr hǎn Mào míng ān lián hé qí 达尔罕茂明安联合旗Dá ěr mǎ tí yà 达尔马提亚Dá ěr wén 达尔文Dá ěr wén gǎng 达尔文港Dá ěr wén xué shuō 达尔文学说Dá ěr wén xué tú 达尔文学徒Dá fēn xī 达芬西Dá kā ěr 达喀尔Dá kǎ 达卡Dá kē tǎ · Fēn nī 达科塔芬妮Dá kè lóng 达克龙Dá lā sī 达拉斯Dá lā tè 达拉特Dá lā tè qí 达拉特旗Dá lài 达赖Dá lài Lǎ ma 达赖喇嘛Dá lán sà lā 达兰萨拉Dá lǎng bèi ěr 达朗贝尔Dá lèi sī Sà lā mǔ 达累斯萨拉姆Dá lìng 达令Dá luó pí tú 达罗毗荼Dá Mào qí 达茂旗Dá měi Háng kōng 达美航空Dá mó 达摩Dá ní yà 达尼亚Dá rén 达仁Dá rén xiāng 达仁乡Dá rì 达日Dá rì xiàn 达日县Dá tè máo sī 达特茅斯Dá tè máo sī Xué yuàn 达特茅斯学院Dá wèi 达味Dá wèi wáng 达味王Dá wén xī 达文西Dá wò ěr 达斡尔Dá wò ěr yǔ 达斡尔语Dá wò sī 达沃斯Dá wò sī lùn tán 达沃斯论坛Dá wū lǐ hán yā 达乌里寒鸦Dá wù zú 达悟族Dá xiàn 达县Dá zhōu 达州Dá zhōu shì 达州市Dá zī 达孜Dá zī xiàn 达孜县Hā gēn Dá sī 哈根达斯Lù yì sī · Yī nà xī ào · Lú lā · Dá xí ěr wǎ 路易斯伊纳西奥卢拉达席尔瓦Méi lǐ sī Dá wò ěr zú qū 梅里斯达斡尔族区Mò lèi Dá lìng liú yù 墨累达令流域Mò lì Dá wǎ Dá wò ěr zú Zì zhì qí 莫力达瓦达斡尔族自治旗Nán Dá kē tā 南达科他Nán Dá kē tā zhōu 南达科他州Rèn Dá huá 任达华Wén lái Dá lǔ sà lán guó 文莱达鲁萨兰国Yù Dá fū 郁达夫

giản thể

Từ điển phổ thông

qua, thông

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 達.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 達

Từ điển Trần Văn Chánh

① Thông, suốt, đến: 這裡鐵路四通八達 Ở đây, tàu hoả thông suốt khắp nơi; 直達 Đến thẳng;
② Đạt, đạt tới, làm tròn, thành, nên: 糧食畝產達千斤 Năng suất lương thực đạt nghìn cân; 目的已達 Đã đạt tới mục đích; 達成 Đạt thành;
③ Hiểu rõ, thấu đạt, thông đạt: 通達事理 Hiểu rõ lí lẽ; 通權達變 Thấu lẽ quyền biến;
④ Diễn đạt, chuyển đạt, nói lên, phổ biến: 詞不達意 Lời không diễn đạt hết ý; 傳達 Phổ biến; 已轉達上 級 Đã chuyển đạt lên cấp trên;
⑤ (cũ) Hiển đạt.【達官】đạt quan [dáguan] Quan lại hiển đạt;
⑥ [Dá] (Họ) Đạt.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Trơn trượt.

Từ điển Trung-Anh

(1) to attain
(2) to reach
(3) to amount to
(4) to communicate
(5) eminent

Từ ghép 229

Ā dá bǐ ěr 阿达比尔Ā dí dá sī 阿迪达斯Ā ěr Gài dá 阿尔盖达Ā fán dá 阿凡达ā fàn dá 阿梵达Ā Gài dá 阿盖达Ā lún dá ěr 阿伦达尔Ā mǐ nà dá bù 阿米纳达布Àì dá hé 爱达荷Àì dá hé zhōu 爱达荷州Àì hā mài dá bā dé 艾哈迈达巴德Ān dá 安达Ān dá màn Dǎo 安达曼岛Ān dá màn Hǎi 安达曼海Ān dá màn Qún dǎo 安达曼群岛Ān dá shì 安达仕Ān dá shì 安达市Ān dì kǎ jí Bā bù dá 安地卡及巴布达Ān tí guā hé Bā bù dá 安提瓜和巴布达Bā dá lǐng 八达岭bā dá mù 巴达木Bā dá tōng 八达通Bā dá yǎ 芭达雅bā gé dá 巴格达Bǎi mù dá 百慕达Bān dá yà qí 班达亚齐bèng dá 蹦达Bì dá gē lā sī 毕达哥拉斯biǎo dá 表达biǎo dá shī yǔ zhèng 表达失语症biǎo dá shì 表达式Bó gé dá fēng 博格达峰Bó gé dá shān mài 博格达山脉Bù dá lā gōng 布达拉宫Bù dá lā shān 布达拉山Bù dá pèi sī 布达佩斯bù jìn mǎ dá 步进马达céng céng chuán dá 层层传达Chái dá mù 柴达木Chái dá mù pén dì 柴达木盆地cháng dá 长达chàng dá 畅达Chén Bó dá 陈伯达chuán dá 传达chuán dá shì 传达室chuán dá yuán 传达员cí bù dá yì 词不达意cí sù tōng dá mó xíng 词素通达模型cí tōng dá mó xíng 词通达模型dá biāo 达标dá bù dào 达不到dá chéng 达成dá chéng xié yì 达成协议Dá dá ní ěr Hǎi xiá 达达尼尔海峡dá dào 达到dá fēi 达菲dá guān 达官dá guān 达观dá guān guì rén 达官贵人dá lū gá qí 达噜噶齐dá lǔ huā chì 达鲁花赤dá mǔ dàn 达姆弹dá rén 达人dá yì 达意dá yīn 达因dá zhèn 达阵dài zhe xī wàng qù lǚ xíng , bǐ dào dá zhōng diǎn gèng měi hǎo 带着希望去旅行,比到达终点更美好dào dá 到达dào dá dà tīng 到达大厅Dé lǐ dá 德里达dǐ dá 抵达duō dá 多达Duō pǔ dá 多普达fā dá 发达fā dá dì qū 发达地区fā dá guó 发达国fā dá guó jiā 发达国家Fēi huáng téng dá 飞黄腾达fó luó lǐ dá 佛罗里达Fó luó lǐ dá zhōu 佛罗里达州Fú luó lǐ dá 佛罗里达Fú luó lǐ dá 弗罗里达Fú luó lǐ dá zhōu 弗罗里达州Gǎn dá 敢达Gāo dá 高达Gē shī dá Yóu lún 歌诗达邮轮Gē sī dá Lí jiā 哥斯达黎加Gé lā nà dá 格拉纳达Gé lín nà dá 格林纳达Gé ruì nà dá 格瑞那达Gōng bù jiāng dá 工布江达Gōng bù jiāng dá xiàn 工布江达县Guā dá ěr 瓜达尔Guā dá ěr Gǎng 瓜达尔港Guā dá kǎ nà ěr dǎo 瓜达卡纳尔岛Guā dá kǎ nà ěr zhàn yì 瓜达卡纳尔战役Guā dá lā hā lā 瓜达拉哈拉Guā dá lā mǎ 瓜达拉马Guā dá lā mǎ shān 瓜达拉马山hǎ dá 哈达Hé dá Qīng fū 和达清夫huá dá ní 华达呢huò dá 豁达jī ròu fā dá 肌肉发达Jí dá 吉达jí ěr dá 吉尔达jì dá 寄达Jiā dá lǐ 加达里Jiā gé dá qí 加格达奇Jiā gé dá qí qū 加格达奇区Jiāng dá 江达Jiāng dá xiàn 江达县Jié dá 捷达Jié dá Háng kōng Huò yùn 捷达航空货运Kǎ dá 卡达Kǎ nà dá yǔ 卡纳达语Kǎi dá gé lán 凯达格兰Kǎi dá gé lán zú 凯达格兰族Kē dá 柯达kè lā sī nuò dá ěr 克拉斯诺达尔Kǒng Yǐng dá 孔颖达kuàng dá 旷达Lā dá kè 拉达克Lái lǐ dá 莱里达lán mǔ dá 兰姆达léi dá 雷达léi dá tiān xiàn 雷达天线liàn dá 练达Lú ān dá 卢安达Lú wàng dá 卢旺达Luó ān dá 罗安达mǎ dá 马达Mǎ dá jiā sī jiā 马达加斯加Mǎ dá jiā sī jiā Dǎo 马达加斯加岛Mǎ dí dá 玛迪达Mǎ zì dá 马自达Màn dá ěr 曼达尔Měi suǒ bù dá mǐ yà 美索不达米亚míng dá 明达míng dá shì lǐ 明达事理Míng ní sū dá 明尼苏达Míng ní sū dá zhōu 明尼苏达州Mó hēng zuǒ · dá luó 摩亨佐达罗Mò hǎn dá sī 莫罕达斯Nà dá ěr 纳达尔Nà dá mù 那达慕Nà sī dá kè 纳斯达克Nà sī dá kè 那斯达克Nèi huá dá 内华达Nèi huá dá zhōu 内华达州Pǐn dá 品达Pú tí dá mó 菩提达摩Pǔ lā dá 普拉达Qí nèi dīng · Qí dá nèi 齐内丁齐达内Qiān lǐ dá hé Duō bā gē 千里达和多巴哥Qiān lǐ dá jí Tuō bā gē 千里达及托巴哥Qiè dá 切达Sà dá mǔ 萨达姆Sà dá mǔ · Hóu sài yīn 萨达姆侯赛因Sà dá tè 萨达特Sà gá dá wá jié 萨噶达娃节Sè dá 色达Shǎi dá xiàn 色达县Shān dá jī 山达基shàng dá 上达Shēng dá 生达Shēng dá xiàn 生达县Shēng dá xiāng 生达乡shí shí dá wù 识时达务Sī bā dá 斯巴达Sī chè dá ěr 斯彻达尔Sī kē dá 斯柯达sī mì dá 思密达Sī tāng dá 司汤达sì tōng bā dá 四通八达sòng dá 送达Sū jīn dá 苏金达Sū mén dá là 苏门达腊sù kě dá 速可达sù kè dá 速克达Tài dá 泰达Tè lì ní dá 特立尼达Tè lì ní dá hé Duō bā gē 特立尼达和多巴哥tǐ yù dá biāo cè yàn 体育达标测验Tiě dá ní Hào 铁达尼号tōng dá 通达tōng qíng dá lǐ 通情达理tōng quán dá biàn 通权达变tōng xiāo dá dàn 通宵达旦tóu nǎo jiǎn dān sì zhī fā dá 头脑简单四肢发达Wǎ ěr dá kè 瓦尔达克Wǎ ěr dá kè Shěng 瓦尔达克省Wàn shì dá 万事达Wéi dá 维达Wéi dá 韦达wèi dá yī jiàn 未达一间wén dá 闻达Wò dá fēng 沃达丰Wū dá 乌达Wū dá Qū 乌达区Wū gān dá 乌干达wú bù dá 无不达Xī dá duō 悉达多xià dá 下达xiān dá 先达xián dá 贤达xiǎn dá 显达xīng wàng fā dá 兴旺发达Xiū dá 休达Yā nuò dá 呀诺达Yǎ jiā dá 雅加达Yà dá xuē xī 亚达薛西Yà mǐ ná dá 亚米拿达Yī shì màn Kē dá Gōng sī 伊士曼柯达公司yì pín léi dá shōu fā jī 异频雷达收发机Yīng wěi dá 英伟达Yóu dá 犹达Yóu dá sī 犹达斯yù sù ér bù dá 欲速而不达yù sù zé bù dá 欲速则不达Zā ěr dá lǐ 扎尔达里Zhá dá 札达Zhá dá xiàn 札达县zhèng zé biǎo dá shì 正则表达式zhī qíng dá lǐ 知情达理zhī shū dá lǐ 知书达理zhí dá 直达zhí dá chē 直达车zhuǎn dá 转达

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 達.

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 達.