Có 1 kết quả:

Dá lán sà lā ㄉㄚˊ ㄌㄢˊ ㄙㄚˋ ㄌㄚ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Dharamsala in Himachal Pradesh, north India, home of Tibetan government in exile