Có 1 kết quả:

Dá xiàn

1/1

Dá xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Da county in Dazhou 達州|达州[Da2 zhou1], Sichuan