Có 1 kết quả:

Dá wén xī

1/1

Dá wén xī

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Leonardo da Vinci (1452-1519), Italian Renaissance painter (Tw)