Có 1 kết quả:

qiān xǐ

1/1

qiān xǐ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to migrate
(2) to move