Có 1 kết quả:

qiān nù yú rén ㄑㄧㄢ ㄋㄨˋ ㄩˊ ㄖㄣˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to vent one's anger on an innocent party (idiom)