Có 1 kết quả:

yū zhí

1/1

yū zhí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

pedantic and stubborn