Có 1 kết quả:

yū zhí ㄩ ㄓˊ

1/1

yū zhí ㄩ ㄓˊ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

pedantic and stubborn