Có 1 kết quả:

yū qì

1/1

yū qì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

pedantry