Có 1 kết quả:

yū zhì

1/1

yū zhì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

high-sounding and impractical