Có 1 kết quả:

guò dōng

1/1

guò dōng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to get through the winter