Có 1 kết quả:

guò mǎ lù

1/1

guò mǎ lù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to cross the street