Có 1 kết quả:

yíng tóu dǎ jī ㄧㄥˊ ㄊㄡˊ ㄉㄚˇ ㄐㄧ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to hit head on