Có 1 kết quả:

yíng tóu gǎn shàng ㄧㄥˊ ㄊㄡˊ ㄍㄢˇ ㄕㄤˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to try hard to catch up