Có 1 kết quả:

yíng fēng piāo wǔ ㄧㄥˊ ㄈㄥ ㄆㄧㄠ ㄨˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to whirl about in the wind