Có 1 kết quả:

yùn
Âm Pinyin: yùn
Tổng nét: 7
Bộ: chuò 辵 (+4 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái:
Nét bút: 一一フ丶丶フ丶
Thương Hiệt: YMMI (卜一一戈)
Unicode: U+8FD0
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Âm đọc khác

Âm Hán Việt: vận
Âm Nôm: vận
Âm Nhật (onyomi): ウン (un)
Âm Nhật (kunyomi): はし.る (hashi.ru)
Âm Quảng Đông: wan6

Tự hình 2

Dị thể 2

1/1

yùn

giản thể

Từ điển phổ thông

1. sự may mắn, vận may
2. sự chuyên trở

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 運.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 運

Từ điển Trung-Anh

(1) to move
(2) to transport
(3) to use
(4) to apply
(5) fortune
(6) luck
(7) fate

Từ ghép 243

Àò yùn 奥运Àò yùn chéng shì 奥运城市Àò yùn cūn 奥运村ào yùn huì 奥运会Àò yùn sài 奥运赛bān yùn 搬运bān yùn gōng 搬运工bèi yùn 背运bīng shàng yùn dòng 冰上运动bó yùn 驳运bù lǎng yùn dòng 布朗运动cáo yùn 漕运chǎn yùn chē 铲运车chǎn yùn jī 铲运机cháng pǎo yùn dòng yuán 长跑运动员Cháng róng Hǎi yùn 长荣海运chéng yùn 承运Chéng yùn huì 城运会chéng yùn rén 承运人chuán yùn 船运chuán yùn yè 船运业chūn yùn 春运Dà yùn 大运dà zhòng jié yùn 大众捷运dà zhòng yùn shū 大众运输dǎo yùn 倒运dì qiào yùn dòng 地壳运动diào yùn 吊运Dōng yī yùn 东伊运dōng yùn huì 冬运会duō gōng yùn zuò 多工运作è yùn 厄运è yùn 噩运è yùn 恶运fā yùn 发运fǎn Yuán yùn dòng 反袁运动fàn yùn 贩运fú diǎn yùn suàn 浮点运算fù nǚ yùn dòng 妇女运动gǒu shǐ yùn 狗屎运gòu zào yùn dòng 构造运动gǔ wén yùn dòng 古文运动guān yùn hēng tōng 官运亨通guǎn dào yùn shū 管道运输guó jì gòng chǎn zhǔ yì yùn dòng 国际共产主义运动guó jì huò yùn dài lǐ 国际货运代理guó yùn 国运hǎi shàng yùn dòng 海上运动hǎi yùn 海运hǎi yùn fèi 海运费hǎi yùn fèi lǜ 海运费率háng kōng yùn dān 航空运单háng yùn 航运hǎo yùn 好运hǎo yùn fú 好运符hé yùn 河运hóng yùn 红运hóng yùn 鸿运huá xuě yùn dòng 滑雪运动huài yùn 坏运huò wù yùn shū 货物运输huò yùn 货运huò yùn kǎ chē 货运卡车huò yùn liè chē 货运列车jī yùn 机运jí xiàn yùn dòng 极限运动jí yùn 集运jí zhōng tuō yùn 集中托运jiǎn xié yùn dòng 简谐运动jiǎn yùn 蹇运jiàn měi yùn dòng 健美运动jiàng xīn dú yùn 匠心独运jiāo chā yùn qiú 交叉运球jiāo yùn 交运Jié dá Háng kōng Huò yùn 捷达航空货运jié yùn 捷运jiě fàng yùn dòng 解放运动jìn yùn 禁运kāi yùn zhú 开运竹kè yùn 客运kè yùn liàng 客运量kōng yùn 空运kōng yùn fèi 空运费lián yùn 联运lián yùn piào 联运票lù yùn 陆运máo zhī yùn dòng shān 毛织运动衫méi yùn 霉运miǎo yùn 渺运mín yùn 民运mìng yùn 命运nì yùn 逆运nì yùn suàn 逆运算niǎn yùn 辇运Nóng yùn huì 农运会Ō yùn huì 噢运会pèng yùn qi 碰运气pí dài yùn shū jī 皮带运输机qǐ yùn 启运qǐ yùn 起运qì yùn 汽运Quán yùn huì 全运会rén kǒu fàn yùn 人口贩运sān fǎn yùn dòng 三反运动sān yuán yùn suàn 三元运算sǎo huáng yùn dòng 扫黄运动shēng mìng zài yú yùn dòng 生命在于运动shí lái yùn zhuǎn 时来运转shí yùn 时运shí yùn bù jì 时运不济shí yùn hēng tōng 时运亨通shì wēi yùn dòng 示威运动shǒu xí yùn yíng guān 首席运营官shū yùn 输运shuāi yùn 衰运shuǐ shàng yùn dòng 水上运动shuǐ yùn 水运sī yùn 私运sù fǎn yùn dòng 肃反运动Tái běi jié yùn 台北捷运táo huā yùn 桃花运tǐ cāo yùn dòng yuán 体操运动员tǐ yù yùn dòng 体育运动tián jìng yùn dòng 田径运动tōu yùn 偷运tuí yùn 颓运tuì chū yùn xíng 退出运行tuō yùn 托运tuō yùn xíng li 托运行李tuó yùn 驮运tuó yùn lù 驮运路wǎng fù yùn dòng 往复运动wú chuán chéng yùn rén 无船承运人wǔ qì jìn yùn 武器禁运wǔ sà yùn dòng 五卅运动wǔ sì ài guó yùn dòng 五四爱国运动Xiè Líng yùn 谢灵运xīng zuò yùn shì 星座运势xíng lǐ bān yùn gōng 行李搬运工xìng yùn 幸运xìng yùn chōu jiǎng 幸运抽奖xìng yùn ér 幸运儿xuán zhuǎn yùn dòng 旋转运动xué sheng yùn dòng 学生运动xué yùn 学运yā yùn 押运yā yùn yuán 押运员Yà yùn 亚运Yà yùn cūn 亚运村Yà yùn huì 亚运会yíng yùn 营运yíng yùn zī jīn 营运资金yìng tiān chéng yùn 应天承运yìng yùn 应运yìng yùn ér shēng 应运而生yǒu yǎng yùn dòng 有氧运动yùn bǐ 运笔yùn chāo chē 运钞车yùn chéng 运程yùn chóu 运筹yùn chóu wéi wò 运筹帷幄yùn chóu wéi wò zhī zhōng , jué shèng qiān lǐ zhī wài 运筹帷幄之中,决胜千里之外yùn chóu xué 运筹学yùn chū 运出yùn chū yùn fèi 运出运费yùn dān 运单yùn dao 运道yùn dòng 运动yùn dòng bìng 运动病yùn dòng chǎng 运动场yùn dòng dìng lǜ 运动定律yùn dòng fāng chéng 运动方程yùn dòng fú 运动服yùn dòng huì 运动会yùn dòng jiā 运动家yùn dòng shān 运动衫yùn dòng xié 运动鞋yùn dòng xué 运动学yùn dòng yuán 运动员yùn dòng zhàn 运动战yùn fèi 运费yùn hé 运河yùn huò mǎ chē 运货马车yùn huò yuán 运货员yùn jià 运价yùn jiàng 运匠yùn jiàng 运将yùn jiāo 运交yùn jiǎo 运脚yùn liàng 运量yùn mìng 运命yùn qi 运气yùn qiú 运球yùn shén 运神yùn shí 运十yùn shǐ 运使yùn shì 运势yùn shū 运输yùn shū chuán 运输船yùn shū jiàn 运输舰yùn shū liàng 运输量yùn shū wǎng 运输网yùn shù 运数yùn sī 运思yùn sòng 运送yùn suàn 运算yùn suàn fǎ zé 运算法则yùn suàn fāng fǎ 运算方法yùn suàn huán jìng 运算环境yùn suàn shì 运算式yùn xiāo 运销yùn xíng 运行yùn xíng fāng shì 运行方式yùn xíng shí 运行时yùn xíng shí cuò wù 运行时错误yùn xíng zhuàng kuàng 运行状况yùn yí 运移yùn yíng 运营yùn yíng shāng 运营商yùn yòng 运用yùn yòng zì rú 运用自如yùn zǎi 运载yùn zài 运载yùn zài huǒ jiàn 运载火箭yùn zài liàng 运载量yùn zhuǎn 运转yùn zuò 运作zài yùn 载运zào shān yùn dòng 造山运动zhěng fēng yùn dòng 整风运动zhèng zhì yùn dòng 政治运动zhí yè yùn dòng yuán 职业运动员Zhōng guó Rén quán Mín yùn Xìn xī Zhōng xīn 中国人权民运信息中心zhóu tū yùn shū 轴突运输zhuǎn yùn 转运zhuǎn yùn zhàn 转运栈zhuǎn yùn zhàn 转运站zhuāng yùn 装运zhuàng dà yùn 撞大运zhuàng yùn qi 撞运气zǒng yùn dān 总运单zǒu hǎo yùn 走好运zǒu yùn 走运