Có 1 kết quả:

Yùn qìng ㄩㄣˋ ㄑㄧㄥˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Unkei (c. 1150-1224), Japanese sculptor of Buddhist images