Có 1 kết quả:

Yùn qìng

1/1

Yùn qìng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Unkei (c. 1150-1224), Japanese sculptor of Buddhist images