Có 1 kết quả:

yùn chéng

1/1

yùn chéng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

one's fortune (in astrology)