Có 1 kết quả:

yùn yíng shāng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) operator (of a power station, transport network etc)
(2) carrier (telecommunications etc)