Có 1 kết quả:

yùn xíng fāng shì

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) operating method
(2) running mode