Có 1 kết quả:

yùn huò mǎ chē

1/1

Từ điển Trung-Anh

cargo wagon