Có 1 kết quả:

yùn zài huǒ jiàn ㄩㄣˋ ㄗㄞˋ ㄏㄨㄛˇ ㄐㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

carrier rocket