Có 1 kết quả:

jìn guāng dēng ㄐㄧㄣˋ ㄍㄨㄤ ㄉㄥ

1/1

Từ điển Trung-Anh

low beam (headlights)