Có 1 kết quả:

jìn zài yǎn qián

1/1

jìn zài yǎn qián

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) right under one's nose
(2) right in front of one's eyes
(3) close at hand
(4) imminent