Có 1 kết quả:

jìn shuǐ lóu tái xiān dé yuè

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) the pavilion closest to the water enjoys moonlight first (idiom)
(2) to benefit from intimacy with an influential person