Có 1 kết quả:

jìn duān bāo jiāng

1/1

Từ điển Trung-Anh

proximal cytoplasm