Có 1 kết quả:

Jìn wèi Wén mǒ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Prince KONOE Fumimaro (1891-), Japanese nobleman and militarist politician, prime minister 1937-1939 and 1940-1941