Có 1 kết quả:

jìn qīn fán zhí ㄐㄧㄣˋ ㄑㄧㄣ ㄈㄢˊ ㄓˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

inbreeding