Có 1 kết quả:

jìn le tiān táng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to die
(2) to enter the hall of heaven