Có 1 kết quả:

jìn qù

1/1

jìn qù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to go in