Có 1 kết quả:

jìn jiē

1/1

jìn jiē

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(computing) access (to a network)