Có 1 kết quả:

jìn ér

1/1

jìn ér

giản thể

Từ điển Trung-Anh

and then (what follows next)