Có 1 kết quả:

jìn xíng jiāo yì

1/1

Từ điển Trung-Anh

to carry out a transaction