Có 1 kết quả:

jìn bǔ

1/1

jìn bǔ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to take a tonic (for one's health)