Có 1 kết quả:

jìn cān

1/1

jìn cān

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to have a meal