Có 1 kết quả:

Yuǎn dōng shù yīng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Manchurian bush warbler (Horornis borealis)