Có 1 kết quả:

yuǎn guāng dēng

1/1

Từ điển Trung-Anh

high beam (headlights)