Có 1 kết quả:

Lián nán Yáo zú Zì zhì xiàn ㄌㄧㄢˊ ㄋㄢˊ ㄧㄠˊ ㄗㄨˊ ㄗˋ ㄓˋ ㄒㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Liannan Yao Autonomous County in Qingyuan 清遠|清远[Qing1 yuan3], Guangdong