Có 1 kết quả:

lián jiē qì

1/1

lián jiē qì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

connector