Có 1 kết quả:

lián jiē zhì ㄌㄧㄢˊ ㄐㄧㄝ ㄓˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to connect to