Có 1 kết quả:

lián jiā xiōng

1/1

Từ điển Trung-Anh

flail chest (medicine)