Có 1 kết quả:

lián bǐ

1/1

lián bǐ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to write without lifting one's pen from the paper