Có 1 kết quả:

lián qiáo

1/1

lián qiáo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Forsythia