Có 1 kết quả:

chí màn ㄔˊ ㄇㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) slow
(2) late