Có 1 kết quả:

jiǒng rán

1/1

jiǒng rán

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

vastly (different)

Một số bài thơ có sử dụng