Có 1 kết quả:

dí sī kē

1/1

dí sī kē

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

disco (loanword)