Có 1 kết quả:

dí sī kē tīng ㄉㄧˊ ㄙ ㄎㄜ ㄊㄧㄥ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) disco hall
(2) nightclub