Có 1 kết quả:

pò bù jí dài

1/1

pò bù jí dài

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) impatient (idiom); in a hurry
(2) itching to get on with it