Có 1 kết quả:

pò zài méi jié

1/1

pò zài méi jié

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

pressing in on one's eyelashes (idiom); imminent